Kontrola ryzyka pożarowego podczas przetwarzania cukru

Problem

Wysoko naładowane cząstki cukru swobodnie opadające w powietrzu mogą powodować następujące problemy:

Zanieczyszczenie obszaru napełniania przez silnie naładowany pył cukrowy
Bolesne wstrząsy statyczne dla operatorów
Przyciąganie innych cząstek do naładowanego cukru powodujące zanieczyszczenie
Wyładowania statyczne w potencjalnie niebezpiecznym obszarze. Rafinerie cukru są znane jako potencjalne punkty zapalne wybuchu pyłu.
Rozwiązanie
Umieść dmuchawę Model 935EX do obszarów niebezpiecznych nad stacją napełniania. Zapobiegnie to gromadzeniu się ładunków statycznych, a tym samym rozwiąże problemy przedstawione powyżej.

UWAGA: JEDNOSTKI ZASILAJĄCE EX I WENTYLATORY DOSTARCZAJĄCE POWIETRZE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE POZA STREFĄ NIEBEZPIECZNĄ.

Dmuchawy Model 935EX są zaprojektowane i certyfikowane do użytku w strefach niebezpiecznych (Strefy I i II). Certyfikat BASEEFA dla EXs IIA T6 (SFA3009:1985).

Rozwiązanie

Umieścić dmuchawę Model 935EX do obszarów niebezpiecznych nad stacją napełniania. Zapobiegnie to gromadzeniu się ładunków statycznych, a tym samym rozwiąże problemy przedstawione powyżej.

UWAGA: JEDNOSTKI ZASILAJĄCE EX I WENTYLATORY DOPROWADZAJĄCE POWIETRZE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE POZA STREFĄ NIEBEZPIECZNĄ.

Dmuchawy Model 935EX są zaprojektowane i certyfikowane do użytku w strefach niebezpiecznych (Strefy I i II). Certyfikat BASEEFA dla EXs IIA T6 (SFA3009:1985).

Ściągnij  

Kontrola ryzyka pożarowego podczas przetwarzania cukru

 

Problem

Wysoko naładowane cząstki cukru swobodnie opadające w powietrzu mogą powodować następujące problemy:

Zanieczyszczenie obszaru napełniania przez silnie naładowany pył cukrowy
Bolesne wstrząsy statyczne dla operatorów
Przyciąganie innych cząstek do naładowanego cukru powodujące zanieczyszczenie
Wyładowania statyczne w potencjalnie niebezpiecznym obszarze. Rafinerie cukru są znane jako potencjalne punkty zapalne wybuchu pyłu.
Rozwiązanie
Umieść dmuchawę Model 935EX do obszarów niebezpiecznych nad stacją napełniania. Zapobiegnie to gromadzeniu się ładunków statycznych, a tym samym rozwiąże problemy przedstawione powyżej.

UWAGA: JEDNOSTKI ZASILAJĄCE EX I WENTYLATORY DOSTARCZAJĄCE POWIETRZE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE POZA STREFĄ NIEBEZPIECZNĄ.

Dmuchawy Model 935EX są zaprojektowane i certyfikowane do użytku w strefach niebezpiecznych (Strefy I i II). Certyfikat BASEEFA dla EXs IIA T6 (SFA3009:1985).

Rozwiązanie

Umieścić dmuchawę Model 935EX do obszarów niebezpiecznych nad stacją napełniania. Zapobiegnie to gromadzeniu się ładunków statycznych, a tym samym rozwiąże problemy przedstawione powyżej.

UWAGA: JEDNOSTKI ZASILAJĄCE EX I WENTYLATORY DOPROWADZAJĄCE POWIETRZE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE POZA STREFĄ NIEBEZPIECZNĄ.

Dmuchawy Model 935EX są zaprojektowane i certyfikowane do użytku w strefach niebezpiecznych (Strefy I i II). Certyfikat BASEEFA dla EXs IIA T6 (SFA3009:1985).