992v3 50kV Static Generator – Generator elektrostatyczny

Kod produktu: 992v3

Generator elektrostatyczny Meech – Model 992v3 (50kV) Static Generator – wytwarza regulowany poziom ładunku elektrostatycznego, aby wywołać tymczasowe wiązania między materiałami, z których przynajmniej jeden jest materiałem izolacyjnym. Model 992v3 (50kV) generuje prąd o wysokim napięciu regulowany między 0 a 50kV lub stały prąd regulowany między 0 i 260μA. Wybrane napiκcie wyjœciowe lub natκΏenie jest pokazywane na wyœwietlaczu cyfrowym. MoΏliwoœζ regulacji napiκcia wyjœciowego i natκΏenia prΉdu  umoΏliwia stosowanie urzΉdzenia w rσΏnych zastosowaniach i z rσΏnymi materia³ami. Model 992v3 (50kV) jest stosowany razem z bezisrkową belką generatora- Model 993R sparkfree generator bar (patrz: odpowiednia karta produktu) i jest dostępny w dwóch wersjach: z polaryzacją ujemną lub dodatnią.

Ściągnij  
Funkcje i korzyści
Zmienne napięcie wyjściowe (0-50kV) lub prąd wyjściowy (0-260µA)

Możliwość dostosowania do różnych zastosowań. Maksymalny efekt unieruchomienia można uzyskać bez ryzyka przeciążenia.

Do wyboru tryb stałego napięcia lub stałego natężenia prądu z cyfrowym wyświetlaczem

Łatwe ustawianie pożądanych wartości.

Automatyczne wyłączenie przy wykryciu przeskoku iskry (‘flashover’)

Zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzętu i/lub materiałów.

Można zdalnie wyłączać i włączać urządzenie

Urządzenie może być włączane i wyłączane w powiązaniu z działaniem maszyny.

Wewnętrzny przełącznik trybu zasilania

Uwzględnia różne napięcia wejściowe i częstotliwości.

Unikalny panel wyświetlacza umożliwia mocowanie zarówno w poziomie, jak i w pionie

Łatwa instalacja na ławie lub ścianie

Kompaktowy rozmiar

Zapewnia elastyczne ustawienie

Bliźniacze wyjścia

Można podłączyć wiele generatorów elektrostatycznych

Charakterystyka techniczna
Wymiary

95mm x 180mm x 235mm (HxWxD)

Masa

3.25Kg

Budowa

Malowana obudowa stalowa

Temperatura maksymalna

60 ºC

Prąd wyjściowy

0 do 260µA

Podłączenie zasilania - wymagania

Podłączenie do sieci 85-265V, 47 – 63Hz

Polaryzacja wyjściowa 

Dedykowana dodatnia lub ujemna

Napięcie wyjściowe

0 do 50kV

Zdjęcia
Produkty powiązane
Dokumentacja

Meech Static Control Brochure - English

Ściągnij  

992v3 50kV Operating Manual

Ściągnij  

992v3_Assembly

Ściągnij  

992v3 50kV Static Generator – Generator elektrostatyczny

Kod produktu: 992v3

Generator elektrostatyczny Meech – Model 992v3 (50kV) Static Generator – wytwarza regulowany poziom ładunku elektrostatycznego, aby wywołać tymczasowe wiązania między materiałami, z których przynajmniej jeden jest materiałem izolacyjnym. Model 992v3 (50kV) generuje prąd o wysokim napięciu regulowany między 0 a 50kV lub stały prąd regulowany między 0 i 260μA. Wybrane napiκcie wyjœciowe lub natκΏenie jest pokazywane na wyœwietlaczu cyfrowym. MoΏliwoœζ regulacji napiκcia wyjœciowego i natκΏenia prΉdu  umoΏliwia stosowanie urzΉdzenia w rσΏnych zastosowaniach i z rσΏnymi materia³ami. Model 992v3 (50kV) jest stosowany razem z bezisrkową belką generatora- Model 993R sparkfree generator bar (patrz: odpowiednia karta produktu) i jest dostępny w dwóch wersjach: z polaryzacją ujemną lub dodatnią.

 

Funkcje i korzyści

Zmienne napięcie wyjściowe (0-50kV) lub prąd wyjściowy (0-260µA) Możliwość dostosowania do różnych zastosowań. Maksymalny efekt unieruchomienia można uzyskać bez ryzyka przeciążenia.
Do wyboru tryb stałego napięcia lub stałego natężenia prądu z cyfrowym wyświetlaczem Łatwe ustawianie pożądanych wartości.
Automatyczne wyłączenie przy wykryciu przeskoku iskry (‘flashover’) Zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzętu i/lub materiałów.
Można zdalnie wyłączać i włączać urządzenie Urządzenie może być włączane i wyłączane w powiązaniu z działaniem maszyny.
Wewnętrzny przełącznik trybu zasilania Uwzględnia różne napięcia wejściowe i częstotliwości.
Unikalny panel wyświetlacza umożliwia mocowanie zarówno w poziomie, jak i w pionie Łatwa instalacja na ławie lub ścianie
Kompaktowy rozmiar Zapewnia elastyczne ustawienie
Bliźniacze wyjścia Można podłączyć wiele generatorów elektrostatycznych

Charakterystyka techniczna

Wymiary 95mm x 180mm x 235mm (HxWxD)
Masa 3.25Kg
Budowa Malowana obudowa stalowa
Temperatura maksymalna 60 ºC
Prąd wyjściowy 0 do 260µA
Podłączenie zasilania - wymagania Podłączenie do sieci 85-265V, 47 - 63Hz
Polaryzacja wyjściowa  Dedykowana dodatnia lub ujemna
Napięcie wyjściowe 0 do 50kV