Inne urządzenia

Produkty

974 Passive Eliminator - Neutralizator bierny thumbnail image
974 Passive Eliminator - Neutralizator bierny

Product Code: 974

Model 974 eliminator pasywny zapewnia prostą metodę redukcji wysokiego poziomu ładunku elektrostatycznego do uzyskania niższego poziomu. 
Pokaż produkty